Akerblomman.se

Konsten att välja rätt hundras

Innan man införskaffar en hund är det bra att noga fundera kring vad man förväntar sig av en kommande hund. Vad vill man göra tillsammans med sin hund? Olika raser lämpar sig olika bra till vissa aktiviteter.

Det finns till exempel arbetande hundar som avlas för att ha en hög energinivå och som inte trivs som sällskapshund. Exempel på sådana hundar är border collie, australian shepherd och tollare. Även schäfer och malinois som är två raser som används inom bland annat polismyndigheten avlas för att klara intensivt arbete.

Sedan finns det raser som utan problem klarar av att ta det lugnt och är nöjd med enbart promenader exempel på sådana raser är bichon frisé, papillon och cavalier.

Ett stort misstag som många gör är att tro att en stor hund kräver mycket aktivering medan en liten hund kräver lite aktivering. Exempel på en liten hund som kräver mycket aktivering är shetland sheepdog “sheltie” och en stor hund som kräver lite aktivering är exempelvis stor pudel.

Det är därför viktigt att läsa på ordentligt om den rasen man är intresserad av för att se att den verkligen kommer att passa.

Att tänka på inför hundköp

Det är många som drömmer om att ha en fyrbent familjemedlem hemma, såväl barn som vuxna, familjer, par och singlar. Det finns dock en hel del att tänka på innan man slår slag i saken och köper sig en hund.

Först ska man tänka på vad man vill ha hunden till, är det för sällskap, en hund som kan följa med på familjens alla äventyr eller en blivande tävlingskompis? Beroende på vad man vill ha hunden till så finns det också olika raser som lämpar sig bättre än andra för olika ändamål. Det sämsta man kan göra är att köpa en viss ras bara för att den är söt.

Vidare ska man fundera om man har den tid som krävs. En valp kräver givetvis mer under sitt första levnadsår än vad en vuxen hund gör. Finns tiden och intresset för att ha en valp som innebär extra arbete vad gäller uppfostran. En valp klarar inte heller av att vara ensam några längre stunder och man måste då fundera på hur man löser den situationen om man arbetar. I många fall kan det vara lämpligt att ta emot en omplaceringshund som har kommit förbi valpstadiet och direkt kan hänga på i familjens vardag.

Hundar i samhällets tjänst

Hundar har i många århundraden varit till stor hjälp för människor i samhället. Det började redan på stenåldern när man tillsammans med hundar jagade för att få ett bättre resultat och större chanser för fångst av sitt byte. Sedan utvecklades det och hundarna började vakta lägren.

Det är tack vare hundarnas otroliga mod, styrka, luktsinne och uthållighet som man har värdesatt deras arbete högt.

Hundarna har sedan dess varit en viktig del i samhället både i Sverige och runtom i världen. Här tjänstgör hundarna i bland annat försvarsmakten, tullverket och polisen. Hos alla arbetsgivare är hundarna mycket uppskattade kollegor och en viktig funktion.

I dessa tjänster bidrar hundarna på en rad olika sätt för att komplettera människan. På hundenheten Hos försvarsmakten har hundarna otroligt viktiga arbetsuppgifter i form av att bland annat försvara och skydda sin förare. Hundar utbildas även till att kunna söka upp gömda minor och bomber, så kallade minhundar eller bombhundar. Försvarsmakten har också en viktig arbetsuppgift att bistå när privatpersoner har försvunnit, här kommer även hundarna in för att med hjälp av sin fantastiska nos kunna spåra döda och levande människor.

Hos tullen arbetar hundarna främst med att söka igenom människor, tillhörigheter och fordon i jakt efter vapen eller narkotika som olovligen är på väg att forslas in eller ut från landet.

Hundar som arbetar för polismyndigheten har även dom en rad olika arbetsuppgifter. Ofta utbildar man hundar för att bli bra på en av grejerna och det är sällan som en hund arbetar med flera olika typer av uppgifter. Hos polisen används hundar dels i patrullering och utryckning vid pågående brott, det kan handla om inbrott där polishunden tas med för att kunna spåra eventuell gärningsman som försöker fly från platsen. Hundar brukar också vara en viktig funktion vid demonstrationer eller vid olika typer av sportevenemang där det kan uppstå slagsmål. Hundarna hjälper då till med att hålla personer stilla och tar de som försöker att fly.

Precis som hos försvarsmakten används hundarna inom polisen också för att spåra både döda och levande personer. Det finns likhundar som är speciellt tränade för att spåra döda människor och då blir dessa hundar utbildade inom olika miljöer. En del söker bättre på land medan andra hundar är duktiga på att söka i vattnet medan de sitter i en båt.

Vilken funktion hunden än har så kan man utan underdrift säga att det är viktiga funktioner som hunden fyller hos alla enheter där den aktivt arbetar. Människor kommer aldrig kunna mäta sig med hunden när det kommer till uthållighet, mod, nos-kapacitet och lojalitet. En hund gör i regel vad som helst för sin förare och det finns några raser som är avlade för just den här typen av arbete.

Assistanshundar

Man brukar säga att det finns fyra typer av assistanshundar som arbetar med människor av olika slag. Assistanshundar är utbildade att jobba tillsammans med en enda förare. Dels har vi den typiska ledarhunden som är den servicehund som först har kommit till samhällets tjänst. Ledarhunden är utbildad för att hjälpa synskadade att röra sig friare i samhället. En ledarhund utmärker sig ofta med en speciell sele som har ett stabilt handtag för föraren att hålla i. Ledarhundens uppgift är att på ett tryggt och säkert sätt lotsa sin förare runt i samhället. Hunden ska se till att ekipaget tillsammans tar sig förbi olika typer av hinder för vägen, att de tar sig säkert upp och ner för trappor samt utmärka trottoarkanter.

En annan typ av assistanshund är servicehundar. Dessa hundar är utbildade för att hjälpa till när föraren lider av en fysisk funktionsnedsättning. Hunden kan då hjälpa till med olika saker i vardagen som att plocka upp grejer från golvet, hämta saker som föraren behöver så som rullstol, öppna dörrar och köksluckor och så vidare. En servicehund utbildas utifrån sin kommande förares speciella behov och därför är ingen servicehund den andra lik.

Signalhundar är en annan form av assistanshund och den här typen av hund utbildas för att hjälpa människor som lider av hörselnedsättning. En signalhunds uppgift är då att larma föraren när olika ljud förekommer. Det kan innefatta att påkalla förarens uppmärksamhet genom att buffa på denne när till exempel brandlarmet ljuder eller telefonen ringer. Föraren bestämmer vilja ljud som ska tränas in på hunden.

Den fjärde gruppen i assistanshundar är de alarmerande hundarna. Det finns flera typer av alarmerande hundar men de allra vanligaste är diabeteshundar eller epilepsihundar. Dessa hundar tränas för att i första hand hjälpa förarna att undvika anfall och i andra hand att larma när anfallet är ett faktum. Diabeteshundar tränas till att känna när förarens blodsockernivå sjunker till en farlig nivå och hunden kan då hämta något som föraren kan äta eller hämta medicinväskan. Epilepsihundar känner av när ett anfall är på gång för föraren och även denna hund ska kunna hämta något för föraren att äta eller dricka alternativt hämta en dosa med mediciner. Båda dessa hundar ska vid behov larma personer i omgivningen alternativt aktivera ett så kallat trygghetslarm som går till larmcentralen.

Olika hundsporter

För den som vill vara aktiv med sin hund finns det numera en rad olika officiella hundsporter som man kan tävla i på olika nivåer. Många tävlingar är uppdelade på lokal nivå (klubbtävling), nationell nivå och internationell nivå. Det finns också olika typer av mästerskap så som DM, SM, VM och EM.

Det finns hundsporter som passar alla typer av hundägare och alla olika typer av hundar, man kan garanterat hitta något som båda tycker är roligt oavsett ålder.

Agility är en tävlingsform som ständigt ökar och som är populär bland såväl unga som gamla hundförare. En del hundar är bättre lämpade för sporten än andra då det krävs en viss snabbhet och smidighet för att enkelt ta sig runt banan.

Rallylydnad är en sport som ökade kraftigt under några år men som nu har stannat av lite. Rallylydnad bygger på samarbete mellan hund och förare och här kan alla deltaga, det enda som är viktigt är att man har tränat på samspelet för att få ett bra resultat. Här ska man tillsammans ta sig igenom en bana med olika typer av moment.

Nose Work är den nyaste hundsporten som är officiell i Sverige. Här arbetar hunden mer självständigt från föraren och ska använda sin nos för att hitta speciella dofter i olika miljöer.

En hundsport som däremot inte är så uppmärksammad är Freestyle. Här ska hunden och föraren tillsammans göra ett program som sätts ihop av olika typer av tricks och utförs sedan med musik.

Det finns som sagt flera olika typer av hundsporter som lämpar sig till alla olika ekipage och som inte är de klassiska grenarna lydnad och bruks.