Akerblomman.se

Hundar i samhällets tjänst

Hundar har i många århundraden varit till stor hjälp för människor i samhället. Det började redan på stenåldern när man tillsammans med hundar jagade för att få ett bättre resultat och större chanser för fångst av sitt byte. Sedan utvecklades det och hundarna började vakta lägren.

Det är tack vare hundarnas otroliga mod, styrka, luktsinne och uthållighet som man har värdesatt deras arbete högt.

Hundarna har sedan dess varit en viktig del i samhället både i Sverige och runtom i världen. Här tjänstgör hundarna i bland annat försvarsmakten, tullverket och polisen. Hos alla arbetsgivare är hundarna mycket uppskattade kollegor och en viktig funktion.

I dessa tjänster bidrar hundarna på en rad olika sätt för att komplettera människan. På hundenheten Hos försvarsmakten har hundarna otroligt viktiga arbetsuppgifter i form av att bland annat försvara och skydda sin förare. Hundar utbildas även till att kunna söka upp gömda minor och bomber, så kallade minhundar eller bombhundar. Försvarsmakten har också en viktig arbetsuppgift att bistå när privatpersoner har försvunnit, här kommer även hundarna in för att med hjälp av sin fantastiska nos kunna spåra döda och levande människor.

Hos tullen arbetar hundarna främst med att söka igenom människor, tillhörigheter och fordon i jakt efter vapen eller narkotika som olovligen är på väg att forslas in eller ut från landet.

Hundar som arbetar för polismyndigheten har även dom en rad olika arbetsuppgifter. Ofta utbildar man hundar för att bli bra på en av grejerna och det är sällan som en hund arbetar med flera olika typer av uppgifter. Hos polisen används hundar dels i patrullering och utryckning vid pågående brott, det kan handla om inbrott där polishunden tas med för att kunna spåra eventuell gärningsman som försöker fly från platsen. Hundar brukar också vara en viktig funktion vid demonstrationer eller vid olika typer av sportevenemang där det kan uppstå slagsmål. Hundarna hjälper då till med att hålla personer stilla och tar de som försöker att fly.

Precis som hos försvarsmakten används hundarna inom polisen också för att spåra både döda och levande personer. Det finns likhundar som är speciellt tränade för att spåra döda människor och då blir dessa hundar utbildade inom olika miljöer. En del söker bättre på land medan andra hundar är duktiga på att söka i vattnet medan de sitter i en båt.

Vilken funktion hunden än har så kan man utan underdrift säga att det är viktiga funktioner som hunden fyller hos alla enheter där den aktivt arbetar. Människor kommer aldrig kunna mäta sig med hunden när det kommer till uthållighet, mod, nos-kapacitet och lojalitet. En hund gör i regel vad som helst för sin förare och det finns några raser som är avlade för just den här typen av arbete.

dreo