Akerblomman.se

Assistanshundar

Man brukar säga att det finns fyra typer av assistanshundar som arbetar med människor av olika slag. Assistanshundar är utbildade att jobba tillsammans med en enda förare. Dels har vi den typiska ledarhunden som är den servicehund som först har kommit till samhällets tjänst. Ledarhunden är utbildad för att hjälpa synskadade att röra sig friare i samhället. En ledarhund utmärker sig ofta med en speciell sele som har ett stabilt handtag för föraren att hålla i. Ledarhundens uppgift är att på ett tryggt och säkert sätt lotsa sin förare runt i samhället. Hunden ska se till att ekipaget tillsammans tar sig förbi olika typer av hinder för vägen, att de tar sig säkert upp och ner för trappor samt utmärka trottoarkanter.

En annan typ av assistanshund är servicehundar. Dessa hundar är utbildade för att hjälpa till när föraren lider av en fysisk funktionsnedsättning. Hunden kan då hjälpa till med olika saker i vardagen som att plocka upp grejer från golvet, hämta saker som föraren behöver så som rullstol, öppna dörrar och köksluckor och så vidare. En servicehund utbildas utifrån sin kommande förares speciella behov och därför är ingen servicehund den andra lik.

Signalhundar är en annan form av assistanshund och den här typen av hund utbildas för att hjälpa människor som lider av hörselnedsättning. En signalhunds uppgift är då att larma föraren när olika ljud förekommer. Det kan innefatta att påkalla förarens uppmärksamhet genom att buffa på denne när till exempel brandlarmet ljuder eller telefonen ringer. Föraren bestämmer vilja ljud som ska tränas in på hunden.

Den fjärde gruppen i assistanshundar är de alarmerande hundarna. Det finns flera typer av alarmerande hundar men de allra vanligaste är diabeteshundar eller epilepsihundar. Dessa hundar tränas för att i första hand hjälpa förarna att undvika anfall och i andra hand att larma när anfallet är ett faktum. Diabeteshundar tränas till att känna när förarens blodsockernivå sjunker till en farlig nivå och hunden kan då hämta något som föraren kan äta eller hämta medicinväskan. Epilepsihundar känner av när ett anfall är på gång för föraren och även denna hund ska kunna hämta något för föraren att äta eller dricka alternativt hämta en dosa med mediciner. Båda dessa hundar ska vid behov larma personer i omgivningen alternativt aktivera ett så kallat trygghetslarm som går till larmcentralen.

dreo