Akerblomman.se

Militära tjänstehundar

Tjänstehundar är hundar av olika raser som har tränats för utföra en mängd tjänster åt samhället. Det kan handla om allt från polisens hundar till de allt vanligare omsorgshundarna inom vården. Militären såg mycket tidigt nyttan med att använda hundar i sina verksamheter och hundarna har en lång historia inom Försvarsmakten.

Förr tränades alltid militärens hundar av Statens hundskola i Sollefteå. Lämpliga valpar valdes ut och placerades hos fodervärdar som inledde den första träningen. Efter en tid kom dessa utplacerade hundar tillbaka till hundskolan för att genomgå olika lämplighetstester som bestod av bland annat mentalitetstest och praktiska prov. Om de klarade proven startade deras träning på hundskolan.

Efter avklarad utbildning kunde de ibland komma tillbaka till fodervärden om denne var till exempel polis, militär eller tulltjänsteman. Efter godkända prov hos Statens hundskola kan man säga att hunden hade tagit examen, men hundarna slapp dricka en massa dålig champagne och åka runt på ett lastbilsflak och yla. Har du själv en tonåring i närheten som snart ”springer ut”, kan du lätt få tag på Studentskyltar och annat nödvändigt till festen på nätet. Statens hundskola lades senare ned och återuppstod i privat regi. Staten köper numer sina tränade hundar från olika skolor och leverantörer, skolan i Sollefteå är blott en av dessa.

Militärens hundar

De militära tjänstehundarna är rapporthundar, bevakningshundar, vakthundar och min- och ammunitionshundar. Längre tillbaks i historien fanns det stridshundar som deltog i olika drabbningar, men i de moderna krigen kom hunden till hjälp främst som rapporthund. Rapporthundens uppgift var att springa med meddelanden mellan olika förband och staber. Denna funktion har i stort sett upphört hos militären men rapportprovet finns kvar som ett av bruksproven som man kan låta sin hund göra hos Brukshundsklubben.

Bevakningshunden fungerar i stort sett som en polishund. Den kan vara tränad för att vara specialist på någon specifik uppgift, men oftast handlar det om en hög och bred utbildning inom skydd och spårning. Bevakningshunden följer sin hundförare i tjänsten och skyddar denne. Den kan oftast apportera. Den kan släppas efter bortflyende figurer och hålla fast dessa tills hjälp anländer. De används för att spåra misstänkta eller som eftersökshundar.

Vakthunden används för att vakta olika skyddsobjekt. Det primära för dessa hundar är att vakta objektet så att inga obehöriga kan komma nära och att larma om hunden upptäcker personer i närheten. Dessa hundar används till exempel i Marinens dockor och Flygvapnets hangarer. De vaktar en mängd hemliga anläggningar runt om i landet. De har oftast tränats till att vara mycket aggressiva mot alla utom sina hundförare och de skrämmer därför bort de alltför närgångna nyfikna innan de hinner göra någon skada eller upptäcka det hemliga hos skyddsobjektet.

Min- och ammunitionshundar kallas även för bombhundar. De har tränats för att markera på olika sprängämnen eller ammunition. Minhundar har länge använts för att hjälpa till med att röja minor, eller för att hitta en säker väg över ett minfält. Hunden kan med sin känsliga nos upptäcka var minorna ligger och markera det för sin förare. Sedan kan minröjarna plocka bort minan, eller i krigstid leda truppen över minfältet på ett säkrare sätt.

dreo